با سلام. با استعانت از پروردگار متعال، «اولین رویداد فناورانه دانشگاه تا بازار»، پانزدهم اسفند ماه ۱۴۰۰، به میزبانی اداره کل امور خوابگاه های دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. 

 

اولین رویداد فناورانه با عنوان "از دانشگاه تا بازار"

 

  • محورها: هوافضا، NBIC، گردشگری، مهندسی بافت، IT و ICT، نانو تکنولوژی، گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی و انرژی های نو و محیط زیست

  • زمان برگزاری: اردیبهشت 1401 (تمدید شد)

  • محل برگزاری: مجتمع کوی پسران دانشگاه تهران

  • مهلت ارسال ایده ها: مورخ 1400/11/15

  • نشانی: unilid@ut.ac.ir

 

 

 


اخبار بیشتر »

 

گالری تصاویر