اهداف این رویداد :
  1. ایجاد هم‌افزایی فکری در میان جامعه جوان و پویای دانشگاه و ایجاد زمینه­ای برای شناسایی، ارزش­آفرینی و تحریک استعدادهای دانشجویان
  2. توسعه و ترویج فرهنگ نوآوری، ایده­پردازی در جهت توسعه کسب و کار
  3. آشنایی دانشجویان با آینده­پژوهی و پژوهش میدانی، فن مسئله­یابی و شیوه­های کشف و حل خلاقانه مسائل
  4. شناسایی پتانسیل‌های دانشگاه در چارچوب محورهای مورد نظر و معرفی ایده­های برتر با هدف ارزش آفرینی در راستای تولید و تجاری­سازی ایده­ها
  5. ایجاد فضای رقابت سازنده میان دانشجویان برای بروز رشد و شکوفایی خلاقیت و ایده­های نو
  6. حمایت و زمینه­سازی برای ایجاد کسب و کار نوپا برای ایده­های برتر